සුන්දර ඉංගිරිසි: කෝස්සේ පාලම

ඇත්තටම මෙතන තියෙන්නෙ කෝස්වේ (causeway) කියන වචනය. සාමාන්‍යයෙන් එහි තේරුම තෙත් බිමක් ඉහළින් ඉදිකළ පාර කියන එක. කෝස්වේ එකක් පාලමක් තරම් ආරක්ෂිත නැහැ. ඒක හදලා තියෙන්නෙම වතුර වැඩිවුණොත් ඉහළින් වතුර ගලායන්නටයි. ඒ නිසා බොහෝ කෝස්වේ නිතර වතුරට යටවෙනවා.

News Detail

සුන්දර ඉංගිරිසි: බකප් එක

බකප් එක දෙනවා කියන එක හැත්තෑගණන්වල තමයි මං මුලින්ම ඇහුවෙ. කාගෙ හරි අදහසකට, ක්‍රියාවකට, එම පුද්ගලයා සතුටට පත්වන ආකාරයෙන් ඉතා හොඳ සහයෝගයක් දෙන එකට තමයි බකප් එක දෙනවාය කිව්වෙ.

News Detail

කොරන්ටයින් අපේ සිංහල වචනයක් (සුන්දර ඉංග්‍රීසි)

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ නව කොරෝනා වයිරසය ලෙස හඳුන්ව ලද වයිරසයත් එක්ක ලෝකය පුරාම සියලු භාෂාවන්ට අලුතෙන් වචනත් එකතු වෙලා. දැන් කොරෝනා කියන්නෙ හැම භාෂාවක ම තියෙන වචනයක්. සිංහල භාෂාවට නම්

News Detail

සුන්දර ඉංග්ලිෂ්: කට්ලිස්, පැටිස්, රෝල්ස්

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ සිංහලයන් කන ප්‍රධාන බටහිර කෑම වර්ග තුනකි, කට්ලිස්, පැටිස් හා රෝල්ස්. මේවා බැලූ බැල්මට පෙනෙන්නේ තත්සම පද ලෙසයි. එනම්, ඉංග්‍ලිෂ් බසින් ණයට ගෙන ඒ අන්දමින් ම යෙදෙන

News Detail