කොටින්ගේ මුල්ලිවයික්කාල් සමරුවට නැගෙනහිර ටිමෝරයේ හිටපු ජනපති

දෙමළ ඊලාම් විමුක්ති කොටි සංවිධානයේ දෙමළ ඊලාම් යුද්ධයේ පරාජය සලකුණු වන දිනය ලෙස සැලකෙන 2009 මැයි 18දාට එකොළොස් වසරක් පිරීම නිමිත්තෙන් පැවැත්වෙන මුල්ලිවයික්කාල් අනුස්මරණ දේශනය 2020 වසරේදී පවත්වන්නේ නැගෙනහිර ටිමෝරයේ

News Detail