වලව් පාදඩකරණය හා ලුම්පන් රත්වත්තෙලා

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, සිරකරු පුනරුත්ථාපන, මැණික් හා ස්වර්ණාභරණ ආශ්‍රිත කර්මාන්ත යන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුර දැරූ හෝ දරණ ලොහාන් රත්වත්ත බීමතින් වැලිකඩ බන්ධනාගාරයට මෝටර් රියක හා අනුරාධපුර බන්ධනාගාරයට හෙලිකොප්ටරයකින්

News Detail

මීගමුවේ පවත්වාගෙන ගිය ආණ්ඩුවේ නියම බෝඩිම

හිර ගෙවල්වලට ආණ්ඩුවේ බෝඩිම යයි විහිළුවට කීවත්, මීගමුව බන්ධනාගාර අධිකාරිවරයා වන අනුරුද්ධ සම්පායෝ හා තවත් අය විසින් ඇත්තෙන් ම ආණ්ඩුවේ බෝඩිමක් පවත්වාගෙන ගොස් තිබේ. සිරකරුවකු යනු පෞද්ගලික ජීවිතයේ බොහෝ දේ

News Detail