ප්‍රබුද්ධ හෝමොෆෝබියාව

මේ ලංකාවේ වම නූතනකරණය කරන්නට ඉවහල් වූ එක්ස් කණ්ඩායමේ ලන්ඩන් සඟරාවේ කර්තෘ, හිටපු ජවිපෙ ක්‍රියාධරයකු වන කල්‍යානන්ද පෙරේරාගෙ පෝස්ට් එකක් මේ. ඔහු දැන් ආපහු ටිපිකල් හෙවත් සංකේතාත්මක වාමාංශිකකයෙක්. මේක හෝමෝෆෝබියාවෙ

News Detail

ප්‍රචණ්ඩත්ව ආකාර වර්ගීකරණය කරන හැටි

ස්ත්‍රී දූෂණය යනු එකඟතාවයකින් තොරව යෝනි මාර්ගය විනිවිදීමයි (කෙතරම් සුළු වශයෙන් වුවද). ස්ත්‍රී දූෂණය හැර වෙනත් ඕනෑම බරපතළ ලිංගික අපයෝජනයක්, එනම්, ශිෂ්ණය හෝ වෙනත් ශරීර කොටසක් මගින් ගුදය හෝ මුඛය විනිවිදීම සහ වස්තුවක් මගින් යෝනි මාර්ගය හෝ ගුදය විනිවිද යාමයි.

News Detail

කොවිඩ්-19 ඇඳිරි නීති සමය තුළ ගෘහස්ථ ප්‍රචණ්ඩත්වය දෙගුණ වෙලා

කොවිඩ්-19 වසංගතය පාලනය කිරීම සඳහා පනවන ලද ඇඳිරි නීති සමයේ කාන්තාවන්ට එරෙහි ප්‍රචණ්ඩත්වය වර්ධනය වී ඇති බව කාන්තා සංවිධාන පෙන්වා දෙනවා. අංක 1938 දරණ ජාතික කාන්තා දුරකථන සේවාවට වාර්තා වන

News Detail