මෝදි රාවණාට ඊයෙන් විද්ද දශහරා උත්සවය

නිශාන් පෙරේරා – පානදුර භාරතයේ වසර පුරාම විවිධ උත්සව වලින් පිරී පවතී. මේ උත්සව අතර ඊයේ පැවැත්වුණ දශහරා උත්සවය හින්දු භක්තිකයන්ගේ ප්‍රධාන උත්සවයකි. මේ වසරේ දශහරා උත්සවය ඔත්තොම්බර් අට වන

News Detail