මහින්ද රාජපක්ෂ නියෝජනය කරන රටයාමේ පෙරේත පාරිභෝජනවාදය

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ලංකාව දූපතක් වීම නිසාදෝ ලාංකිකයන් විදේශගත වීමට මහත් ඇල්මක් දක්වති. එසේම, ලංකාවෙන් විදේශගත වීම තරමක් දුෂ්කර කාර්යයකි. අතීතයේ නම් කොළඹ කොටුව දුම්රිය ස්ථානයෙන් ටිකට් රැගෙන රාමේශ්වරම් දක්වා

News Detail