ඥානසාර හිමිගේ සහාය මෛත්‍රීට?

ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමි නිදහස් කිරීමෙන් පසු යම් නිහැඬියාවක සිටි බොදු බල සේනා සිංහල බෞද්ධ ජාතිවාදී ආන්තික ව්‍යාපාරය සැප්තැම්බර් 14දා සිට යළි කරළියට පැමිණීමට නියමිත ය. සැප්තැම්බර් 14දා එම සංවිධානයේ තරුණ

News Detail

Kalamkari Saree that angered a Buddhist monk in Trincomalee

 “Kalamkari” is a handmade saree. It is coloured by natural pigments. Currently this is a very popular saree fashion in South India. This sari is traditionally manufactured in Telengana ,

News Detail