අත්අඩංගුවට ගන්නා සියලු මුස්ලිම් මිනිසුන් ත්‍රස්තවාදීන් ද?

1971, 1989 කැරැලි සමයන්හිදී පොලිසිය හා හමුදාව පමණක් නොව අතුරු හමුදා පවා සිංහල මිනිසුන්, ගැහැනුන් අයුක්ති සහගත ලෙස අත්අඩංගුවට ගත්තා. බොරු චෝදනා එල්ල කළා. ඝාතනය කළා. ඇතැම් අය බොරු චෝදනා

News Detail

අත්අඩංගුවට පත් හොරොව්පතානේ පස්දෙනාගේ බැංකු ගිණුම්වල කෝටි 100ක් යන පුවත ඇත්තද?

මාධ්‍ය වාර්තාවක් හා එයට පසුබිම් වූ සිද්ධිය පිළිබඳ ගැඹුරු අධ්‍යයනයකි. මෙම අධ්‍යයන වාර්තාව කියවීමට පෙර ඒ සම්බන්ධ අපගේ ස්ථාවරය මෙතැනින් කියවන්න අන්තවාදී ආගමික මතවාද පැතිරවීම ඇතුළු ‌චෝදනා කිහිපයක් මුල් කරගනිමින්  හොරොව්පතාන

News Detail