බැසිල්ට පුළුවන් වෙයිද?

බැසිල්ගේ වැඩසටහනට ඇත්තේ එකම අභියෝගයක් පමණි. එනම්, රාජපක්ෂ පවුලේ ආවේණික ගොබ්බකමය. බැසිල්ගේ එය අඩු ඇතැයි සිතමු. එහෙත්, රාජපක්ෂවාදී බලවේගයේ ගොන් ආතල්වලටත් යම් ඉඩක් දෙන්නට සිදුවේ. රටේ වෙන විකල්පයක් නැති නිසා එච්චර අවුලක් නැත.

News Detail

20 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයේ පියා නව ලිබරල් බැසිල්

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂගේ ආණ්ඩුව විසින් ගෙන එන ලද 20වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය මේ වන විට පියකු නැති දරුවකු බවට පත් වී තිබේ. එය සකස් කළේ කවුරුද යන්න තමන් නොදන්නා බව

News Detail