ළමයින් මහණ කිරීම, ළමා හිංසන හා දූෂණ

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ (2019 සැප්තැම්බර් 21 ලංකා පුවත්පතේ ද පළ වේ) සාමනේර භික්ෂූන් දෙනමකට කඩහිමියකු පහරදෙන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් නිකුත් වීමත් සමග සමාජයේ විශාල ආන්දෝලනයක් ඇති වී තිබෙනවා. මෙය ඉතා

News Detail