සමගි ජන බලවේගය පාර කපන්නේ චම්පිකට ද?

මෙම ඡායාරූපය සමගි ජන බලවේගයේ මැතිවරණ මෙහෙයුම් කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවේදී ගන්නා ලද්දකි. එහි හොඳින් ම ෆෝකස් වී සිටින පුද්ගලයා වන්නේ පාඨලී චම්පික රණවකයි. සමගි ජන බලවේගයත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂයත්

News Detail

චම්පික රණවක තරුණයකු වාහනේ හැප්පුව කතාව

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මං චම්පිකගෙ රණවකගේ ෆෑන් කෙනෙකු නෙමෙයි.එහෙත්, එක්සත් ජාතික පක්ෂය හරහා මතු විය හැකි හොඳම අනාගත නායකයා චම්පික රණවක විය හැකි බව මා පිළිගන්නවා. ලංකාවෙ නීතිය කෙසේ වෙතත්

News Detail