දිල්රුක්ෂිට විනිසුරුකමක් ඉල්ලා අගමැති ජනපතිට ලියුම් ලිව්වා ද?

සොලිසිටර් ජනරාල් දිල්රුක්ෂි ඩයස් වික්‍රමසිංහ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිසුරු තනතුරකට පත්කරන්නැයි ඉල්ලා තමන් ලිපි යොමු කර නැති බව අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසයි. ජනාධිපතිවරයා මෑතක සිට මෙවැනි දැඩි ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශ නිකුත් කරයි. නෙළුම්

News Detail