‘අරාබි’ ජාතික ගීය කියන මුජිබර් හඳුනාගන්න

මුජිබර් රහුමාන්ව අපි මුලින් ම හඳුනාගත්තෙ මුස්ලිම් වාමාංශිකයෙකු විදියට. ඔහු දේශපාලනයට පිවිසුණේ නව සමසමාජ පක්ෂයෙන්. ප්‍රගතිශීලී මුස්ලිම් තරුණ පරපුර නියෝජනය කළ නායකයෙකු තමයි ඔහු. 1990 දශකයේදී ඔහු තවත් පිරිසක් සමග

News Detail