මේ වෙලාවෙ මං ජනාධිපති නම් අපේ ගෙදර

මේ වෙලාවෙ මං ජනාධිපතිනම් අපේ ගෙදර කතාබහ මෙන්න මේ වගේ.

News Detail

නාඩගම

මනෝජ් ප්‍රේමකීර්ති පැරණි නාට්‍ය නාඩගම් නාඩගම් දැන් දකින්න අමාරුයි. ඉස්කෝලවල ළමයින්ට ඒව ගැන තියෙන පාඩම් කියලා දෙනකොට ප්‍රායෝගිකව අත් හදා බැලීම් කරන්න තියෙන්න ඕන. මනමේ සිංහබාහු වගේ නාට්‍ය දැන් දකින්න

News Detail

ලංකාවෙ රජය හඳට යන්න ගිහින් වැරදුණා නම්

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ මෙය දේශපාලන උපහාස රචනයකි. අප මෙය මුලින් ලියුවේ ෆේස්බුක්හි ය. එය එහි ජනප්‍රිය වූ නිසා මෙහි ද පළ කරමි. මෙය උපහාස රචනයක් වුව ද, ලංකාවේ ඇත්ත ද

News Detail