සජිත්, රවී, ගයන්ත, අකිල, නවීන්, හරින්, මනෝ, හලීම් ඇමතිවරු වත්කම් ප්‍රකාශ හංගලා

නීතිය අනුව 2018/ 2019 වසර සඳහා වත්කම් බැරකම් ප්‍රකාශ සිදු නොකළ කැබිනට් ඇමතිවරුන් අටදෙනෙකුට එරෙහිව අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂමට පැමිණිලි කිරීමට ට්‍රාන්ස්පේරන්සි ඉන්ටර්නැෂනල් ආයතනය පියවර ගෙන තිබේ. ට්‍රාන්ස්පේරන්සි

News Detail