අලුත් රැකියා 150,000 සමග 10න් 1ක්ම රජයේ රැකියාවල

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ ශ්‍රී ලංකා රජය මේ වන විට පවතින්නේ දැඩි මුල්‍ය අර්බුදයක බව ප්‍රසිද්ධ කරුණකි. මුදල් අච්චු ගැසීම, ආනයන සීමා කිරීම හා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගේ විදේශ ගමන් සීමා වීම මගින්

News Detail

ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක් වෙනුවෙන් සංවාදයක්

හර්ෂනාත් කාංචන, රාජ්‍ය පරිපාලන සේවය රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ වර්ජන නිමක් නැත. බොහෝ වර්ජනවලට හේතුව වැටුප් විෂමතා ය. එක් විෂමතාවකට ගෙනෙන විසඳුම විෂමතා සම්බන්ධ තවත් ඉල්ලීම් රැසකට මග පාදයි. රාජ්‍ය සේවයේ

News Detail