කොළඹ බෝට්ටු සේවාව අතරමග ගිලී නොයා යුතු ය

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ යූනියන් පෙදෙස  සිට කොළඹ කොටුව දක්වා කි‍්‍රයාත්මක බේරේවැව මගී ප‍්‍රවාහන යාත‍්‍රා සේවය අද ආරම්භ වේ. ඒ අනුව, අද සිට ලේක්හවුස් ඉදිරිපිට මැකලම් ගේට්ටුවේ සිට යුනියන් පෙදෙස දක්වා

News Detail