බාහු සහෝදරයා: පාර්ලිමේන්තු නොගිය මහජන නියෝජිතයා

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ – 2020 පෙබරවාරි 2දා අනිද්දා පුවත්පතේ පළ විය සිවිල් සමාජය නියෝජනය කිරීම සඳහා 2015 මහ මැතිවරණයෙන් පසුව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත් කරන ලද ජයම්පතී වික්‍රමරත්න

News Detail