සිවිල් තනතුරුවලට හමුදා නිලධාරීන් පත් කරන්නේ ඇයි?

ජනාධිපති ගෝඨාභය රජයේ ඉහළ තනතුරුවලට හමුදා නිලධාරීන් පත්කිරීම කුමන්ත්‍රණ න්‍යායයෙන් විග්‍රහ කර භයානක චිත්‍රයක් නිර්මාණය කරන්නටත් පුළුවන්. එහෙත්, මා නම් හිතන්නේ ජනාධිපතිවරයාට සාර්ථක මර්දකයකු වන්නට ඉඩක් නැහැ. මහජන මර්දනයට බැස්සොත් ඔහුට ගොඩඑන්නට බැරි වේවි. ඒ වගේම, ජන මර්දනයකට හමුදා සහාය කොයිතරම් දුරට ලැබෙයිද කියන එකත් සැකයි. යුද කාලයේ හමුදාවලට වඩා ශිෂ්ට, වඩා වෘත්තික මට්ටමේ හමුදා තමයි දැන් තියෙන්නෙ.

News Detail

ඵලදායී රාජ්‍ය සේවයක් වෙනුවෙන් සංවාදයක්

හර්ෂනාත් කාංචන, රාජ්‍ය පරිපාලන සේවය රාජ්‍ය සේවයේ වැඩ වර්ජන නිමක් නැත. බොහෝ වර්ජනවලට හේතුව වැටුප් විෂමතා ය. එක් විෂමතාවකට ගෙනෙන විසඳුම විෂමතා සම්බන්ධ තවත් ඉල්ලීම් රැසකට මග පාදයි. රාජ්‍ය සේවයේ

News Detail