ත්‍රස්තවාදී වෙඩිතැබීමකදී ඔබ කළ යුතු දේ (කියවා බෙදාගන්න)

අජිත් පැරකුම් ජයසිංහ සක්‍රිය වෙඩිතැබීමකදී කටයුතු කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මේ තොරතුරු සඳහා මා පාදක කරගන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය සිය සේවකයන්ට ලබා දෙන පුහුණුවක්. එහි කරුණු සමස්ත සමාජයට ම ප්‍රයෝජනවත්

News Detail